Algemene informatie

Welkom op de groepspagina van groep 3! In deze groep leert uw kind de schoolse vakken door bijbehorende lesmethodes  en digitale media. Als afwisseling in het leerprogramma worden alle vakken op een speelse manier herhaald en ingeoefend. Wij houden u op de hoogte van de activiteiten in de klas via de Parro-app.

Welkom bij groep 3

Groep 3a
Juf Rebecca en juf Chantal
Groep 3b
Juf Linda en juf Astrid
Julianastraat 6, 3161 AK Rhoon

De dag verloopt als volgt:

  1. We beginnen om 8:30 met de inloop, zodra de kinderen binnen zijn hebben zij een startopdracht.
  2. We werken met de hele klas op Chromebooks aan verschillende programma’s voor lezen, spelling, woordenschat en rekenen.
  3. We leren lezen met Lijn 3 en Ben Bus brengt ons langs vele wereldoriënterende thema’s. De schrijfmethode heet Klinkers. Daarmee leren we alle letters en cijfers schrijven. Met Wereld in getallen leren wij rekenen t/m 20, splitsen en nog meer.
  4. Dagelijks werken wij in hoeken om het ontwikkelingsgerichtonderwijs vorm te geven. In deze hoeken werken we rondom een thema wat weer aansluit op Lijn 3.
  5. Op de middagen staan de vakken Engels, crea, natuur en techniek, sociale vaardigheden, verkeer en gym centraal.
  6. Bewegen is belangrijk. We gymmen 2 keer per week. 1x in de gymzaal en 1x op het plein of in het speellokaal.

Dit leert uw kind in groep 3

In groep 3 leert uw kind de basisprincipes van lezen, taal en rekenen. Ook wordt er veel tijd besteed aan herhaling zodat de lesstof goed blijft hangen.

Taal

Wij leren lezen met Lijn 3 een complete methode waarin een letter centraal staat en de thema’s wereld oriënterend zijn.

Motorische ontwikkeling

Met de methode Klinkers leren we schrijven. De geleerde leesletter leren de kinderen de volgende dag in het schrijfschrift. We oefenen ook met cijfers schrijven.

Rekenen

We leren reken met Wereld in Getallen. Het eerste halfjaar leren we o.a. hoeveelheden tellen en die koppelen aan een cijfer.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We beginnen dit jaar met de Orka trainingen. Dit zijn lessen die werken met een superheldenaanpak. In groep 3 hebben we vier superhelden. Rondom deze keuzes zijn lessen gemaakt. Elke week doen we één les. Door deze lessen wordt het eigenaarschap van kinderen versterkt doordat ze leren welke keuzes ze dagelijks kunnen toe gaan passen.

meisje

Klankenbord:

De kinderen werken met het klankenbord, de letterdoos en het rijtjesboek. Op de Chromebook wordt wekelijks gewerkt met taal, spelling en woordenschat.

Sociaal-emotioneel:

De methode Goed Gedaan, gebruiken we voor de sociaal emotionele vorming van de kinderen. Er wordt samen met de kinderen een gedragsprotocol opgesteld en er worden kringgesprekken gehouden

Ontwikkelingsgericht:

Een aantal keren per week werken we ontwikkelingsgericht in de groepen 3. Een methodiek om spelenderwijs te leren.

Kennismaken met de Julianaschool?

De basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. Deze acht jaar vormen een belangrijk deel van een kinderleven. Daarom bent u, samen met uw kind, van harte welkom om kennis te maken met onze school.

Kennismaken
pencil-iso