Algemene informatie

Welkom op de groepspagina van groep 4! Hier vindt u wat algemene informatie over het reilen en zeilen in onze groep. Alle informatie over de groep en uw kind vindt u in de Parro-app.

Welkom bij groep 4

Groep 4A
Juf Wendela en juf Annemarijn
Groep 4B
Juf Nellie
Julianastraat 6, 3161 AK Rhoon

De dag verloopt als volgt:

  1. We beginnen om 8:45 uur met een startopdracht in de klas, we zijn meteen actief aan het werk, aansluitend besteden we aandacht aan godsdienstige vorming.
  2. Halverwege de ochtend is het tijd voor een korte eet- en drinkpauze. Op dinsdag en donderdag ‘gruiten’ we. Dat betekent dat we allemaal iets van groente of fruit eten. Ook spelen we dan buiten op het schoolplein.
  3. We werken elke dag een half uur op chromebooks, we oefenen dan met lezen, spelling, woordenschat en rekenen.
  4. Naast de zaakvakken is er ook ruimte voor creatieve vakken, sociale vorming, verkeer, wereldorientatie en Engels.

Dit leert uw kind in groep 4

In groep 4 worden taal (woordenschat, taalbeschouwing, schrijven, luisteren & spreken) en spelling van elkaar gescheiden als ‘aparte’ vakken. Met lezen bouwen we voort op de leesvaardigheid(technisch lezen), bij schrijven gaan we leren aan elkaar te schrijven en leren we de hoofdletters. Begrijpend lezen is dit jaar nieuw. Er wordt aandacht besteed aan wát uw kind leest en of uw kind de tekst begrijpt. Dit oefenen met de methode Grip.

Bij het vak rekenen zijn het automatiseren t/m 20, de plus – en minsommen t/m 100, meten (cm,m,km), klokkijken (digitaal/analoog) en de tafels (1 t/m 5 en 10) dit jaar van belang.

Taal

Er is aandacht voor de spellingscategorieën en we starten dit jaar met begrijpend lezen

ICT

Op Chromebooks doen we de verwerking van rekenen, taal en spelling.

Rekenen

In groep 4 ligt de nadruk op het optellen en aftrekken t/m 100, klokkijken en de tafels.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De kinderen ontdekken hun eigen mogelijkheden, kenmerken, wensen, gevoelens, beperkingen en voorkeuren

meisje

Ouderraad:

De ouderraad wordt gevormd door de ouders van kinderen die de school bezoeken. Ouders kunnen zich bij een vacature in de raad schriftelijk kandidaat stellen.

Gym:

Op maandag hebben de groepen 4 gym. De groepen maken in de sporthal gebruik van een eigen ruimte. De kinderen krijgen les van hun eigen leerkracht.

Gruiten:

We vinden een gezonde levenshouding belangrijk. Gezonde voeding is daar een onderdeel van. Daarom is besloten in de groepen 1 t/m 8 op dinsdag en donderdag het zogenaamd “Gruiten” in te voeren.

Kennismaken met de Julianaschool?

De basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. Deze acht jaar vormen een belangrijk deel van een kinderleven. Daarom bent u, samen met uw kind, van harte welkom om kennis te maken met onze school.

Kennismaken
pencil-iso