Hier vindt u wat algemene info over groep 5

Wat leuk dat u een kijkje neemt op onze groepspagina! Hier vindt u wat algemene informatie over het reilen en zeilen in groep 5. Wij houden u op de hoogte van de activiteiten in de klas via de Parro-app.

Welkom bij groep 5

Ma. di. & do.
8.45 – 12.15 uur en 13.30 – 15.30 uur
Wo. & vr.
8.45 – 12.30 uur
Groep 5a
Juf Nathalie en juf Rebecca
Groep 5b
Meester Leo
Julianastraat 6, 3161 AK Rhoon

De dag verloopt als volgt:

  1. We beginnen stipt om 8.45 u. en 13.30 u
  2. Tassen hangen aan de kapstok en jassen in de luizenzak
  3. Pauzehap- en drank in de daarvoor bestemde bakken in de klas
  4. De dag begint met een startopdracht
  5. We eten op dinsdag en donderdag allemaal fruit
  6. We werken 4 keer in de week een half uur op chromebooks

Dit leert uw kind in groep 5

In dit leerjaar komen naast taal en rekenen, ook wereldoriëntatie aan de orde. Het eerste half jaar houdt ieder kind een boekbespreking. Het tweede half jaar wordt aandacht besteed aan een spreekbeurt.

Taal

Er wordt een begin gemaakt met taalkundige- en rekenkundige ontleding. Verder is er aandacht voor o.a. spreken en stellen.

ICT

Verwerking van rekenen en taal wordt gedaan op de chromebooks.

Rekenen

De nadruk ligt op automatiseren van optellen en aftrekken, tafels en klokkijken

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Er komt steeds meer nadruk op de zelfstandigheid te liggen

meisje

Tekenen en handvaardigheid

De tekenlessen worden gegeven op maandag en de knutsellessen op donderdag.We proberen in de lessen veel verschillende technieken en materialen aan te bieden.

Trakteren

Het is altijd heel gezellig wanneer er bij een verjaardag wordt getrakteerd.

Schoolmelk

De melk wordt voor onze school verzorgd door Campina. De aanmelding verloopt via de website van Campina.

Kennismaken met de Juliana School?

De basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. Deze acht jaar vormen een belangrijk deel van een kinderleven. Hierin vertrouwt u uw kind toe aan de door u gekozen basisschool, een christelijke dorpsschool met een fijne sfeer en leeromgeving die passen bij u en uw kind.

Kennismaken
pencil-iso