Algemene informatie

Wat leuk dat u een kijkje neemt op onze groepspagina.  Hier vindt u wat algemene informatie over het reilen en zeilen in onze groep. Alle specifieke informatie over de groep van uw kind vindt u in de Parro-app. 

Welkom bij groep 6

Groep 6a
Meester Bas
Groep 6b
Meester Leo en meester Vincent
Sportlaan 1, 3161 TS Rhoon

De dag verloopt als volgt:

  1. De inloop start tussen 8:30 en 8:40 uur. De leerkracht verwelkomt de kinderen in de klas.
  2. De kinderen starten dagelijks met een startopdracht, waarbij de recente lesstof wordt herhaald.
  3. Aansluitend hebben we aandacht voor de godsdienstige vorming.
  4. Er is twee keer in de week een actieve en leerzame gymles.
  5. Wekelijks wordt er huiswerk mee gegeven: leer- én/of maakwerk.
  6. Er wordt dagelijks op de Chromebook gewerkt.
  7. Naast de onder andere de lessen taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Is er ook ruimte voor de lessen Engels, verkeer en wereldoriëntatie.
  8. We oefenen de schrijfmethode en daarnaast is er ruimte voor de creatieve vakken, spreekbeurten en presentaties.

Dit leert uw kind in groep 6

De kinderen krijgen nu leer- en maakwerk mee als huiswerk. Hierdoor leren ze plannen en verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen werk. Daarnaast ligt de focus op zelfstandigheid en taken verdelen.  Ook wordt er nu dagelijks op de Chromebooks gewerkt. Daarnaast krijgen ze opdrachten waarbij ze in groepsverband moeten samenwerken en wordt er (verder) gewerkt aan de sociale-emotionele ontwikkeling.   

Taal

De kinderen oefenen met het vinden van de persoonsvorm en het gezegde in een zin. De kinderen kunnen de zinsdelen benoemen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De kinderen gaan zich meer richten op hun omgeving, ontwikkelen andere interesses. Er kunnen nieuwe vriendschappen ontstaan.

Rekenen

Nu de basis geautomatiseerd is, gaan we verder werken met grotere getallen en oriënteren we ons op breuken.

ICT

De kinderen werken dagelijks op een chromebook. Zo werken we met de methode Faqta en nieuwsbegrip grotendeels online.

meisje

Huiswerk:

In groep zes moet u voor uw kind een map en agenda aanschaffen. Ze krijgen namelijk ook ‘echt’ huiswerk.

Chromebooks:

Om met hun Chromebook te kunnen werken hebben de kinderen een eigen koptelefoon of oortjes nodig.

Kennismaken met de Julianaschool?

De basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. Deze acht jaar vormen een belangrijk deel van een kinderleven. Daarom bent u, samen met uw kind, van harte welkom om kennis te maken met onze school.

Kennismaken
pencil-iso