Hier vindt u wat algemene info over groep 7

Wat leuk dat u een kijkje neemt op onze groepspagina! Hier vindt u wat algemene informatie over het reilen en zeilen in groep 7. Wij houden u op de hoogte van de activiteiten in de klas via de Parro-app. Wanneer uw kind bij ons op school komt, krijgt u hiervoor een persoonlijke inlogcode toegestuurd.

Welkom bij groep 7

Ma. di. & do.
8.45 – 12.15 uur en 13.30 – 15.30 uur
Wo. & vr.
8.45 – 12.30 uur
Groep 7a
Juf Ellen en juf Elsbeth
Groep 7b
Meester Paul
Sportlaan 1, 3161 TS Rhoon

De dag verloopt als volgt:

  1. De schoolbel gaat iedere dag om 8.40 en 13.25.
  2. We eten op dinsdag en donderdag allemaal fruit.
  3. Iedere week krijgen de kinderen op dinsdag rekenhuiswerk en op vrijdag taalhuiswerk mee naar huis.
  4. Één keer in de week hebben we leerwerk van Engels en van wereldoriëntatie.
  5. Iedere dag begint met een startopdracht, waar de kinderen herhalen wat ze de afgelopen dagen hebben geleerd.
  6. De chromebooks worden iedere dag gebruikt, waarbij verschilt aan welke vaardigheden we werken.

Dit leert uw kind in groep 7

In groep 7 wordt er van uw kind steeds meer zelfstandigheid verwacht. Zo wordt er gewerkt aan het plannen van huiswerk en van verschillende taken in de klas. Daarnaast doet uw kind dit jaar verkeersexamen en krijgt hij of zij aan het eind van het schooljaar een voorlopig schooladvies.

Taal

Taal- en rekenkundig ontleden, het schrijven van goede zinnen.

ICT

We schrijven ieder jaar een werkstuk.

Rekenen

Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen zijn erg belangrijk.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De kinderen leren hoe goed om te gaan met elkaar en met de media.

meisje

Schoolgruiten:

Op dinsdag en donderdag gruiten de kinderen in de ochtendpauze. Het verzoek is dan ook er op toe te zien dat uw kind deze dagen fruit mee naar school neemt.

Presentaties en werkstukken:

Het kunnen presenteren van informatie en het verwerken van teksten wordt tegenwoordig steeds belangrijker. Daarom zal hier in groep 7 veel aandacht voor zijn. Dit jaar moeten alle leerlingen een boekbespreking en presentatie (spreekbeurt) geven.

Verkeersexamen:

Elk jaar wordt in groep 7 het verkeersexamen afgenomen. Dit bestaat uit twee gedeelten: schriftelijk en praktisch.

Kennismaken met de Juliana School?

De basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. Deze acht jaar vormen een belangrijk deel van een kinderleven. Hierin vertrouwt u uw kind toe aan de door u gekozen basisschool, een christelijke dorpsschool met een fijne sfeer en leeromgeving die passen bij u en uw kind.

Kennismaken
pencil-iso