Algemene informatie

Wat leuk dat u een kijkje neemt op onze groepspagina! Hier vindt u algemene informatie over het reilen en zeilen in groep 7. Wij houden u op de hoogte van de activiteiten in de klas via de Parro-app. Wanneer uw kind bij ons op school komt, krijgt u hiervoor een persoonlijke inlogcode.

Welkom bij groep 7

Groep 7a
Juf Suzanne en juf Ilonka
Groep 7b
Meester Paul en juf Denise
Sportlaan 1, 3161 TS Rhoon

De dag verloopt als volgt:

  1. De schoolbel gaat iedere dag om 8.40 uur en 13.25 uur.
  2. We eten op dinsdag en donderdag allemaal fruit in de ochtendpauze.
  3. Iedere week krijgen de kinderen op dinsdag rekenhuiswerk en op vrijdag taalhuiswerk mee naar huis.
  4. De Google agenda van de klas 7A is hier te vinden. 
  5. De Google agenda van de klas 7B is hier te vinden.
  6. Eén keer in de week hebben we leerwerk van Engels en van wereldoriëntatie.
  7. Iedere dag begint met een startopdracht, waar de kinderen herhalen wat ze de afgelopen dagen hebben geleerd.
  8. De Chromebooks worden iedere dag gebruikt. We werken daarbij aan verschillende vaardigheden.

Dit leert uw kind in groep 7

In groep 7 wordt er van uw kind steeds meer zelfstandigheid verwacht. Zo wordt er gewerkt aan het plannen van huiswerk en van verschillende taken in de klas. Daarnaast doet uw kind dit jaar verkeersexamen en krijgt hij of zij aan het eind van het schooljaar een voorlopig schooladvies.

Taal

Taal- en rekenkundig ontleden, het schrijven van goede zinnen.

 

Begrijpend lezen

We werken met Nieuwsbegrip. De kinderen krijgen een tekst over een actueel onderwerp. Ook worden er andere tekstsoorten (recept, instructie enz.) aangeboden.

Spreekvaardigheid

Er is een verwerkingsopdracht bij een leesboek en er wordt een spreekbeurt/ presentatie gehouden.

ICT

We schrijven ieder jaar een werkstuk. Daarnaast werken we veel op computer waarbij we verschillende 21 eeuwse vaardigheden oefenen.

Rekenen

Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen zijn erg belangrijk.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De kinderen leren hoe ze goed om kunnen gaan met elkaar en met sociale media.

meisje

Schoolgruiten:

Op dinsdag en donderdag gruiten de kinderen in de ochtendpauze. Het verzoek is dan ook er op toe te zien dat uw kind deze dagen fruit mee naar school neemt.

Presentaties en werkstukken:

Het kunnen presenteren van informatie en het verwerken van teksten wordt tegenwoordig steeds belangrijker. Daarom zal hier in groep 7 veel aandacht voor zijn. Dit jaar moeten alle leerlingen een boekbespreking en presentatie (spreekbeurt) geven.

Verkeersexamen:

Elk jaar wordt in groep 7 het verkeersexamen afgenomen. Dit bestaat uit twee gedeelten: schriftelijk en praktisch.

Kennismaken met de Julianaschool?

De basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. Deze acht jaar vormen een belangrijk deel van een kinderleven. Daarom bent u, samen met uw kind, van harte welkom om kennis te maken met onze school.

Kennismaken
pencil-iso