Algemene informatie

Welkom op de groepspagina van groep 8. Voor uw kind is dit het laatste jaar op de basisschool. Wij houden u op de hoogte van de activiteiten in de klas via de Parro-app. Tevens vindt u  daar het huiswerk van de groep en de actuele agenda, zodat u tijdig op de hoogte bent.

Welkom bij groep 8

Groep 8a
Meester Luke
Groep 8b
Juf Sabine
Sportlaan 1, 3161 TS Rhoon

De dag verloopt als volgt:

  1. Op maandag openen we de week gezamenlijk met de weekopening.
  2. Ieder dagdeel begint met een startopdracht, waarbij recente lesstof wordt herhaald
  3. Er is elke dag huiswerk. De kinderen leren zo plannen en de stap richting het VO wordt zo kleiner.
  4. De kinderen werken gedurende de week zelfstandig aan een weektaak.
  5. Gruiten doen we op dinsdag en donderdag in de ochtendpauze.
  6. Er wordt elke dag met de Chromebooks gewerkt, gericht op verschillende vaardigheden. Zo wordt ook structureel de typvaardigheid onderhouden.
  7. Op vrijdag vindt er reflectie op het werk en de afgelopen week plaats.

Dit leert uw kind in groep 8

In groep 8 werken we verder aan de zelfstandigheid en het ontwikkelen van het verantwoordelijkheid dragen voor je eigen werk. Dat doen we door een planning te maken en de kinderen te helpen bij het uitvoeren van deze planning en dit te evalueren. Er worden nieuwe dingen geleerd op de verschillende vakgebieden, maar er worden ook belangrijke doelen herhaald, zodat de kinderen deze vaardigheden automatiseren.

Taal

Aan bod komen taalverzorging (grammatica, interpunctie), ontleden, spelling, stellen (officiële brief schrijven), boekbespreking en presentatie

ICT

Rekenen wordt digitaal aangeboden. Daarnaast worden sommigen huiswerkonderdelen ook digitaal aangeboden en worden er digitale werkstukken gemaakt.

Rekenen

Getallen en bewerkingen, cijferend rekenen, meten en meetkunde, tijd en geld. Natuurlijk in het bijzonder aandacht voor breuken, procenten en verhoudingen. In de tweede helft van het jaar veel aandacht voor herhaling en automatisering voor eerder aangeboden lesstof.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Aan de start van het schooljaar gaan we op kamp. Een mooie gelegenheid om positief te bouwen aan de groepsdynamiek en persoonlijk groei! En vooral een moment om met elkaar nieuwe, mooie herinneringen te maken. Verder is er dit schooljaar, naast de reguliere lessen, een weerbaarheidtraining die positief meewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook is er natuurlijk aandacht voor omgaan met sociale media.

meisje

EindCITO:

In groep 8 vindt de eindtoets basisonderwijs plaats. De kinderen hebben echter al een voorlopig advies ontvangen.

Musical:

Begin juli hebben de kinderen de musical van groep 8. De leerkrachten oefenen een aantal weken met de kinderen.

Werkweek:

In groep 8 gaan de kinderen op werkweek. Dit uitje zal aan het begin van het jaar plaatsvinden.

Kennismaken met de Julianaschool?

De basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. Deze acht jaar vormen een belangrijk deel van een kinderleven. Daarom bent u, samen met uw kind, van harte welkom om kennis te maken met onze school.

Kennismaken
pencil-iso