Corona

laatste update van pagina: 1 april 2020 15:06

  • Voor laatste informatie zie kopje advies.
  • Ga hier naar de thuiswerkpagina om te zien wat je elke dag aan werk thuis kan doen.

 

De website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is leidend in de gedragswijze van de Julianaschool.

Daarnaast vindt u informatie over het virus op:

Vragen over het Coronavirus

GGD Rotterdam Rijnmond: 010 433 9966

 

Berichtgeving vanuit school

 

Adviezen (update 18 maart)

De volgende adviezen zijn van kracht:

maatregelen

  • Scholen gaan dicht tot in ieder geval 28 april.
  • Schoolreisjes in juni (2 juni) gaan niet door. We kunnen dit nu niet plannen met de mogelijke gevolgen dat het niet doorgaat en kosten wel zijn gemaakt door ouders.
  • Er komt geen CITO-eindtoets.
  • Indien u een vitaal beroep heeft en er geen andere opvang mogelijkheid is kunt u uw kind(eren) naar school sturen.
  • Als u een vitaal beroep heeft en uw kind /uzelf of één van uw kinderen heeft milde klachten (snotterig, verkouden, griep) dan kunnen wij geen opvang bieden. Dit ivm. het mogelijke besmettingsgevaar voor de andere kinderen die wij opvangen / medewerkers die er zijn. Ga eerst in overleg met uw eigen werkgever wat te doen / mogelijk is eigen opvang regelen mogelijk. (Gemeente heeft aangegeven dat ze wel willen meedenken met u als u hierdoor geen opvang kan regelen, vraag even de contactgegevens op bij Astrid of Martijn)
  • Uitgangspunt gemeente uit mail 17-03: Uitgangspunt blijft dat de ouders in eerste instantie zelf voor opvang moeten zorgen. Als dat echt niet lukt én als de ouder(s) een cruciale functie hebben dan kunnen de kinderen naar de school/opvang worden gebracht. – dus ook bij vitale functies blijft uitgangspunt eerst zelf opvang proberen te regelen.

 

Vragen / antwoorden

Antwoord van de GGD op vragen van onze ouders

Als ouders twijfelen, wie moeten ze dan bellen?
Bij twijfel of informatie kan de GGD gebeld worden: 010 433 9966

Wie bepaalt of kinderen getest moeten worden op het coronavirus?
De GGD bepaalt of er getest moet worden.

 

Vragen en antwoorden (antwoorden van RIVM)

Zie de site van de Rijksoverheid (pagina)

Zie de site van het RIVM (pagina)