Vanaf groep 6 bieden wij huiswerkbegeleiding.

Tijdens de huiswerkbegeleiding werken we actief aan zelfstandig leren in een vertrouwde, gezellige omgeving.

Neem contact op met de leerkracht als u hier vragen over heeft. Er is een maximaal aantal deelnemers. De begeleiding is uiteraard gratis.

 

Teams-links

De link naar de online les van groep 3 ivm. de quarantaine

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhjZTc2NTQtYTA0YS00YzgyLTk1MmUtYzNmZDcyZjkzN2U0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa7c2b5a-a628-46ba-a63f-266c5ad7ca29%22%2c%22Oid%22%3a%2217f4b1d1-5973-4398-9feb-a776a3c9bcef%22%7d

 

Oudergesprekken

Groep 1A

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RiZTlhZjUtZWYzMi00YWQ1LWFhZGMtM2NiYjdiYmE3YWYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa7c2b5a-a628-46ba-a63f-266c5ad7ca29%22%2c%22Oid%22%3a%22bcf44a26-df51-4dbd-82b2-6c9e7ccbbebc%22%7d

 

Groep 1B

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTIwODZjOTktZDZlOC00ZjhhLWJhOGMtOTI0OGUwZDEzZjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa7c2b5a-a628-46ba-a63f-266c5ad7ca29%22%2c%22Oid%22%3a%22b1121604-dc79-4add-a95a-55f0fa03ed9f%22%7d

 

Groep 2A

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc2YWZmMzItYzc0MS00ZTM3LWEwM2YtOTMyNTMxMmFmZjA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa7c2b5a-a628-46ba-a63f-266c5ad7ca29%22%2c%22Oid%22%3a%229295894e-962a-43e7-a641-56bf9fc3687f%22%7d

 

Groep 2B

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTlmNmU5ZDktNDFiMS00NzM4LWE0YTctZThmMDhlZTM1NTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa7c2b5a-a628-46ba-a63f-266c5ad7ca29%22%2c%22Oid%22%3a%228075d70d-2c79-47e9-b897-bebb2cc1e74b%22%7d