Identiteit

De Julianaschool is een Protestants-Christelijke Basisschool. Wij geven eigentijds Christelijk onderwijs. De kinderen worden dus in aanraking gebracht met God en zijn Woord. Wij houden weekopeningen en hebben drie kerkdiensten in het jaar.  De start, kerst- en paasdienst.

De Julianaschool wil een plaats zijn waar de kinderen zich geaccepteerd weten en genoeg bagage meekrijgen om zich verder te ontwikkelen. Op school staat niet alleen het leren voorop, maar ook het pedagogisch klimaat is van groot belang. We willen naast leerkwaliteit ook pedagogische kwaliteit bieden. Dit uit zich in de aandacht voor normen, waarden en regels die we vanuit de identiteit van de school belangrijk vinden.

Deze houden in

  • Leerlingen zich geaccepteerd en veilig voelen.
  • Leerlingen leren om andere te accepteren en te respecteren
  • Leerlingen leren zich tolerant en sociaal voelend te gedragen
  • Leerlingen zelfstandig worden en onderdeel worden van hun eigen leerproces
  • Leerlingen worden actief betrokken bij het schoolklimaat
  • Leerlingen leren zich te realiseren dat er veel mensen in de wereld zijn, die hulp nodig hebben
  • Dat we als schoolteam het goede voorbeeld geven
meisje
Benieuwd naar ons team?

Wij zijn een school met 350 leerlingen en 15 groepen hebben ongeveer 30 kanjers van professionals.