Identiteit

De Julianaschool is een protestants-christelijke basisschool. Wij geven eigentijds christelijk onderwijs. De kinderen worden dus in aanraking gebracht met de bijbelverhalen. Wij hebben twee diensten in de kerk in het jaar: de kerst- en paasdienst.

De Julianaschool wil een plaats zijn waar de kinderen zich geaccepteerd weten en genoeg bagage meekrijgen om zich verder te ontwikkelen. Op school staat niet alleen het leren voorop, maar ook het pedagogisch klimaat is van groot belang. We willen naast leerkwaliteit ook pedagogische kwaliteit bieden. Dit uit zich in de aandacht voor normen, waarden en regels die we vanuit de identiteit van de school belangrijk vinden.

De Julianaschool heeft een open aannamebeleid.

Waarden en regels

  • Leerlingen voelen zich geaccepteerd en veilig.
  • Leerlingen leren om anderen te accepteren en te respecteren.
  • Leerlingen leren zich tolerant en sociaal voelend te gedragen.
  • Leerlingen worden zelfstandig en worden onderdeel van hun eigen leerproces.
  • Leerlingen worden actief betrokken bij het schoolklimaat.
  • Leerlingen leren zich te realiseren dat er veel mensen in de wereld zijn die hulp nodig hebben.
  • Als schoolteam geven we het goede voorbeeld.
meisje
Benieuwd naar ons team?

Wij zijn een school met 400 leerlingen en 17 groepen. We hebben ongeveer 40 professionals in dienst.