Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van de Julianaschool bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie personeelsleden. Zij worden hierin bijgestaan en geadviseerd door de directeur. De MR denkt met de directie mee over inhoudelijke en organisatorische onderwerpen en wordt door de directie om advies gevraagd. De MR heeft instemmingsbevoegdheid voor bijvoorbeeld de vaststelling van het schoolreglement en beleidsplannen en heeft de MR adviesbevoegdheid voor bijvoorbeeld aanstellingen, verbouwingen of vakanties. Deze bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs.

De ouders van de MR vertegenwoordigen u als ouder van uw kind op de Julianaschool. Heeft u vragen of opmerkingen? Spreek hen dan gerust aan of stuur een mail.

De MR van schooljaar 2020 2021:

Ouders:
Annelies van Poelgeest
Shirley Langeveld – Herweijer (secretaris)
Jose de Witte

Team:
Joëlle van der Zee
Annemarie Booij (voorzitter)
Linda van Engelen

De MR is te bereiken door een e-mail te sturen naar js.mr@scpo-albrandswaard.nl 

 

Vergaderdatums

28 oktober 2021Digitaal
24 november 2021Live begroting
9 december 2021Digitaal begroting terugkoppeling
9 februari 2022Live
12 april 2022Digitaal
23 juni 2022Afsluiting met diner

Ouderraad (OR)

Dankzij de ouderraad zijn een hoop leuke activiteiten op school mogelijk. Met ondersteuning van de OR organiseren de leerkrachten bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de kerstmusical, het paasontbijt en het zomerfeest. Daarnaast verzorgt de OR het versieren van de school en coördineert de hulp van ouders bij tal van andere zaken. Per schooljaar heeft de OR ongeveer 6 tot 8 vergaderingen in de avonduren en stopt ze tijd in bovengenoemde activiteiten, meestal onder schooltijd.

De OR staat in nauw contact met de medezeggenschapsraad (MR) en het team van leerkrachten. Tegen het einde van het schooljaar sluit de MR het dat jaar af met een gezellig, meestal actief uitje en nemen ze afscheid van de vertrekkende leden.

Wilt u meer weten over wat de OR doet, heeft u goede ideeën voor activiteiten op school, wilt u hulp aanbieden of heeft u iets anders te melden? Neem dan contact op met een van de leden van de Ouderraad.

Bianca Barth is de voorzitter van de ouderraad.

Leerlingenraad (LR)

Bij veranderingen in school willen we de mening van onze leerlingen graag horen. Zij zijn ten slotte ook deelnemers in het proces. Leerlingen kunnen heel goed (mee)denken over zaken in de school.  Daarom heeft de Julianaschool een leerlingenraad. Deze bestaat leerlingen uit groep 6 t/m 8. Per groep één jongen en één meisje.
De leerlingenraad komt drie tot vier keer per jaar bijeen om actuele vraagstukken te bespreken. De bijeenkomsten worden begeleid door Martijn van Ackooij.

Tijdens een bijeenkomst kunnen de leerlingen bijvoorbeeld de volgende vragen voorgelegd krijgen:

  • Wat is er nodig om de overblijf op onze school te verbeteren?
  • Welke schoolpleinregels zouden jullie graag willen bijstellen?
  • Wat moeten we doen om het rustiger op de gangen te krijgen?
  • Welke projecten zouden jullie verzinnen voor onze school?
  • Wat zou je graag willen leren?
  • Wat vinden jullie van het werken met de methodes?
  • Hoe kunnen we de school nog gezelliger maken?

Op deze manier kunnen er zaken voorgelegd worden die leven binnen het team, die te maken hebben met vernieuwing, die voortkomen uit de overblijf of zaken die de leerlingen zelf ingebracht hebben. Door de leerlingen dergelijke vragen voor te leggen leren ze nadenken over wat ze verwachten van de school, van de leraar en van elkaar en krijgen ze het gevoel van medeverantwoordelijkheid over hoe het er op school / in de klas aan toegaat.

Juf Denise Winkel is de voorzitter van de leerlingenraad.