Ons team

Wij zijn een school met 350 leerlingen en 15 groepen.

De directie wordt gevormd door de directeur Martijn van Ackooij en adjunct-directeur Astrid Poot. Er zijn drie coördinatoren: Diny Vogels (groepen 1 en 2,), Astrid Poot (groepen 3 t/m 5) en Paul Roelofse (groepen 6 t/m 8,).

Marijke v.d. Vorm (1 t/m 4) en Annemarie Booij (5 t/m 8) zijn de intern begeleiders.

Er zijn ook verschillende andere partijen in de school te vinden.

Zo hebben wij veel contact met het samenwerkingsverband. Sandra Visser (school contactpersoon), Arda de Wilde (Orthopedagoog) en Esther van Dijke (Centrum Jeugd en gezin) zijn regelmatig op school.
Juf Inge leest met kinderen uit de groepen 3.
Kristel Kooimans geeft de Spaans lessen in de plusklas. Verder helpt Willemien Sitskoorn verschillende kinderen in de school.
Na schooltijd treft u Meneer Brahra die schoonmaakwerkzaamheden verricht. In het kleuterspeellokaal zijn op dinsdag Bart en Arne van dansclub Love2Do.

We hebben leerkrachten die zich bezighouden met extra ondersteuning voor kinderen of extra uitdaging (plusklas). Daarnaast hebben wij twee onderwijs ondersteuners. (Juf Mirelle en juf Lianne). Juf Randy is onze remedial teacher. Thérèse is onze conciërge.

Martijn

Directeur

Nicole

Groep 1a

Rebecca

Groep 1b

Ilonka

Groep 1-2b

Diny

Groep 1-2b / Bouwcoördinator

Heleen

Groep 1-2b

Astrid

Groep 3a / Adjunct directrice

Nelie

Groep 3a / Intern begeleider

Linda

Groep 3b

Jannica

Groep 4a

Chantal

Groep 4a

Sandra

Groep 4b

Elsbeth

Groep 5a

Ellen

Groep 5a

Nathalie

Groep 5b

Nellie

Groep 5b

Joëlle

Groep 6a

Paul

Groep 6b

Janine

Groep 7

Leo

Groep 8a

Sabine

Groep 8b

Anne-Mieke

Inval docent

Lianne

Onderwijs assistent

Mireille

Onderwijs assistent

Marijke

Intern begeleider

Annemarie

Intern begeleider

Thérèse

Conciërge

Vrijwilligers

Inge

Vrijwilliger

Marielle

Vrijwilliger

Petra

Vrijwilliger