Nut en noodzaak vrijwillige ouderbijdrage

De Julianaschool streeft naar het voortzetten en verder uitbouwen van onderwijs van hoge kwaliteit. Dit wordt bekostigd door het rijk. De onderwijsbijdragen van de overheid zijn echter niet toereikend om alle projecten en activiteiten die we als school ondernemen te financieren. Om een stimulerende en afwisselende leeromgeving te kunnen blijven bieden, vragen we ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderbijdrage wordt voor verschillende zaken gebruikt.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan activiteiten waar geen rijksbijdrage voor wordt gegeven, zoals een kunst- en cultuurprogramma, vieringen, excursies en deelname aan sportevenementen. Maar ook aan een kopje koffie bij een ouderavond, decorstukken voor de musical, sport t-shirts en leerlingabonnementen voor het tijdschrift SamSam. De afgelopen jaren waren de schoolreis en werkweek consequent duurder. Dit moeten we ook opvangen vanuit de ouderbijdrage.

Voor ons is de ouderbijdrage erg belangrijk. Daarnaast vragen we ook een extra bijdrage voor de schoolreis van de groepen 3 t/m 7 en de werkweek voor de leerlingen van groep 8.

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage:

50 euro per kind

Schoolreis:

30 euro per kind

Werkweek groep 8:

145 euro per kind

De totale inkomsten van de ouderbijdrage zal in schooljaar 2020-2021 ongeveer € 14000,- zijn mits een ieder betaald. Aan het eind van het schooljaar zullen we een overzicht geven van de uitgaven gedaan met de ouderbijdrage.

Wij innen de ouderbijdrage met de SchoolKassa, een handig systeem binnen Parro dat ervoor zorgt dat u de ouderbijdrage met uw mobiele telefoon en iDeal kan betalen.

Als u vragen heeft over het systeem, loop gerust even langs bij de directie.