Nut en noodzaak vrijwillige ouderbijdrage

De Julianaschool streeft naar het voortzetten en verder uitbouwen van onderwijs van hoge kwaliteit. Dit wordt bekostigd door het rijk. De onderwijsbijdragen van de overheid zijn echter niet altijd toereikend om alle projecten en activiteiten die we als school ondernemen te financieren. Denk aan de schoolreisjes, of ons wetenschaps en techniekprogramma.

De ouderbijdrage is volledig vrijwillig.

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage:

50 euro per kind

Schoolreis:

30 euro per kind

Werkweek groep 8:

145 euro per kind

Wij innen de ouderbijdrage met de SchoolKassa Parro dat ervoor zorgt dat u de ouderbijdrage met uw mobiele telefoon en iDeal kan betalen.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Als u vragen heeft, loop gerust even langs bij de directie.