Talentonderwijs

Ieder kind is uniek en heeft recht op eigen groei, ontwikkeling en een uitdagende leeromgeving. Op de Julianaschool komen we hier aan tegemoet, binnen de kaders van handelingsgericht werken. Dit betreft ook de kinderen die meer aan kunnen dan de basis van het curriculum. Wij willen namelijk passend onderwijs bieden aan iedere leerling aan welke kant van het spectrum je ook zit. Daarom hebben wij voor leerlingen die meer aan kunnen en/ of juist minder sterk zijn diverse extra ondersteuningsmogelijkheden in de klas. Soms is dat niet genoeg. Daarom hebben we nu ook diverse andere leerlijnen, naast de basisleerlijn die iedereen volgt.

De ontwikkeling van een kind is een langdurig, dynamisch proces. Een stimulerende leeromgeving is van essentieel belang. Om kinderen passend onderwijs te geven en dus gemotiveerd te houden, bieden we verschillende uitdagende projecten binnen ons curriculum. Ook bieden we een breed en uitdagend naschools programma aan. Dit is facultatief en tegen een kleine vergoeding.

Naast de basisleerlijn, is er voor de kinderen die dat nodig hebben ook een leerlijn op het gebied van:

1. Verdiepend werk (leerlijn 1 en 2) (leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Zie informatie hieronder op deze pagina.

2. Praktisch werken (leerlijn 3) (leerlingen die praktisch ingesteld zijn) zie informatie hieronder op deze pagina.

Juf Denise Winkel is de contactpersoon. (d.winkel@scpo-albrandswaard.nl)

Elk kind volgt bij ons een basis leerlijn, aangevuld met een leerlijn op het gebied van Techniek&Wetenschap, Expressie, Muziek en Kunst en cultuur. Daarnaast hebben we 3 extra leerlijnen voor kinderen die meer aan kunnen of juist praktisch ingesteld zijn.

  • Techniek en wetenschap
  • Kunst en cultuur
  • Muziek
  • Expressie
  • Praktijk projecten, donderdag middag
  • Groepsdoorbroken projecten met behulp van Home | Briljant Onderwijs
  • Projecten Spaans, Wiskunde, Programmeren / Techniek (wekelijks 1 uur)
Meer info
meisje

Praktijkprojecten

Deze leerlijn is voor een aantal kinderen uit groep 6,7 en 8. Ze volgen elke donderdagmiddag praktijklessen.
Doel: Succeservaringen opdoen in de sectoren zorg en welzijn, horeca, metaaltechniek, installatietechniek, houtbewerking en groenvoorziening. En als je succeservaringen opdoet, bereik je zoveel meer doelen.

Groepsdoorbroken projecten

Kinderen die cognitief voorlopen op de groep hebben extra uitdaging nodig. Tijdens de projecten gaan leerlingen onder andere aan de slag met:

Leren leren opdrachten

Leerlingen gaan aan de hand van wetenschappelijk bewezen strategieën leerstof leren Cognitief getalenteerde leerlingen hebben over het algemeen weinig moeite met het leren voor een toetsen op de basisschool. Het onvoldoende trainen van dergelijke vaardigheden kan voor problemen zorgen in het voortgezet onderwijs.

Kennispuzzels

Leerlingen moeten actief op zoek naar informatie Ondanks het feit dat dit “opzoekvragen” zijn, doen zij nadrukkelijk een beroep op het doorzettingsvermogen en de ict-vaardigheden. Het feit dat antwoorden niet voor de hand liggen en geen beroep doen op de parate kennis is een uitdaging voor de leerlingen.

Challenges

Leerlingen moeten zich een bepaalde vaardigheid eigen maken Omgaan met teleurstellingen, het ervaren dat dingen niet direct lukken en het trainen van doorzettingsvermogen zijn belangrijke aandachtspunten voor deze doelgroep. Juist door niet in te zetten om kennis worden deze vaardigheden geoefend.

Grote projecten over bepaalde thema’s

Grote projecten over bepaalde thema’s zoals de wereld wonderen etc.

Projecten Spaans en schaken.

Een selecte groep heeft niet genoeg aan de lesstof in de klas, het extra werk in de klas en de groepsdoorbroken projecten. Deze groep zal kunnen kiezen uit één van deze genoemde projecten

(Spaans en Schaken). Onder leiding van een externe partij krijgen zij een extra vak op school.

Kennismaken met de Julianaschool?

De basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. Deze acht jaar vormen een belangrijk deel van een kinderleven. Daarom bent u, samen met uw kind, van harte welkom om kennis te maken met onze school.

Kennismaken
pencil-iso