Ieder kind is uniek en heeft recht op eigen groei, ontwikkeling en een uitdagende leeromgeving. Op de Julianaschool komen we hier aan tegemoet, binnen de kaders van handelingsgericht werken. Dit betreft ook de kinderen die meer aan kunnen dan de basis van het curriculum. Wij willen namelijk passend onderwijs bieden aan iedere leerling aan welke kant van het spectrum je ook zit. Daarom hebben wij voor leerlingen die meer aan kunnen en/ of juist minder sterk zijn het projectonderwijs. De ontwikkeling van talent is een langdurig, dynamisch proces. Een stimulerende leeromgeving is van essentieel belang. Om kinderen passend onderwijs te geven en dus gemotiveerd te houden, bieden we verschillende uitdagende projecten binnen ons curriculum.

Er zal geen aparte plusklas meer zijn. Kinderen nemen op verschillende momenten in de week deel aan verschillende extra programma’s. Het werk in de klas wordt gecompact. Op termijn worden de kinderen de mogelijkheid geboden om projecten zelf te kiezen.

De projecten omvatten

  • Spaans
  • Wiskunde
  • Young Engineers
  • Filosofie
  • Mythologie
  • Duurzaamheid
  • Cambridge English
  • Praktijkcampus
  • Muziek