Talentonderwijs

Ieder kind is uniek en heeft recht op eigen groei, ontwikkeling en een uitdagende leeromgeving. Op de Julianaschool komen we hier aan tegemoet, binnen de kaders van handelingsgericht werken. Dit betreft ook de kinderen die meer aan kunnen dan de basis van het curriculum. Wij willen namelijk passend onderwijs bieden aan iedere leerling aan welke kant van het spectrum je ook zit. Daarom hebben wij voor leerlingen die meer aan kunnen en/ of juist minder sterk zijn diverse extra ondersteuning in de klas. Maar soms is dat niet genoeg. Daarom hebben we nu ook het talentonderwijs (in het verleden onder de noemer plusklas). De ontwikkeling van talent is een langdurig, dynamisch proces. Een stimulerende leeromgeving is van essentieel belang. Om kinderen passend onderwijs te geven en dus gemotiveerd te houden, bieden we verschillende uitdagende projecten binnen ons curriculum. De vroegere plusklas is vervallen. Het talentonderwijs is voor alle kinderen.

 

Het programma bestaat uit diverse onderdelen

1. Techniek en wetenschap (alle leerlingen) zie deze pagina

2. Kunst en cultuur (alle leerlingen) zie deze pagina

3. Muziek (alle leerlingen) zie deze pagina

4. Expressie (alle leerlingen) volgt

5. Plus werk (leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Zie informatie hieronder op deze pagina.

6. Praktisch werken (leerlingen die praktisch ingesteld zijn) zie informatie hieronder op deze pagina.

Juf Denise Winkel is de contactpersoon. (d.winkel@scpo-albrandswaard.nl)

Het talentonderwijs bestaat uit diverse onderdelen, voor alle leerlingen op school. Een paar onderdelen zijn voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben:

  • Techniek en wetenschap
  • Kunst en cultuur
  • Muziek
  • Expressie
  • Praktijk projecten, donderdag middag
  • Groepsdoorbroken projecten met behulp van Home | Briljant Onderwijs
  • Projecten Spaans, Wiskunde, Programmeren / Techniek (wekelijks 1 uur)
Meer info
meisje

Praktijkprojecten

We zullen met een selecte groep leerlingen een aantal keer een praktijk project volgen. Denk hierbij aan het bezoek van een praktijkcampus op een voortgezet onderwijs, koken, handvaardigheid enz. Het doel is hierbij vooral om de motivatie van de leerlingen hoog te houden en kennis te laten maken met de praktijk.

Groepsdoorbroken projecten

Kinderen die cognitief voorlopen op de groep hebben extra uitdaging nodig. Tijdens de projecten gaan leerlingen onder andere aan de slag met:

Leren leren opdrachten

Leerlingen gaan aan de hand van wetenschappelijk bewezen strategieën leerstof leren Cognitief getalenteerde leerlingen hebben over het algemeen weinig moeite met het leren voor een toetsen op de basisschool. Het onvoldoende trainen van dergelijke vaardigheden kan voor problemen zorgen in het voortgezet onderwijs.

Kennispuzzles

Leerlingen moeten actief op zoek naar informatie Ondanks het feit dat dit “opzoekvragen” zijn, doen zij nadrukkelijk een beroep op het doorzettingsvermogen en de ict-vaardigheden. Het feit dat antwoorden niet voor de hand liggen en geen beroep doen op de parate kennis is een uitdaging voor de leerlingen.

Challenges

Leerlingen moeten zich een bepaalde vaardigheid eigen maken Omgaan met teleurstellingen, het ervaren dat dingen niet direct lukken en het trainen van doorzettingsvermogen zijn belangrijke aandachtspunten voor deze doelgroep. Juist door niet in te zetten om kennis worden deze vaardigheden geoefend.

Grote projecten over bepaalde thema’s

Grote projecten over bepaalde thema’s zoals de wereld wonderen etc.

Projecten Spaans, wiskunde, programmeren

Een selecte groep heeft niet genoeg aan de lesstof in de klas, het extra werk in de klas en de groepsdoorbroken projecten. Deze groep zal kunnen kiezen uit één van deze genoemde projecten (Spaans, Wiskunde of programmeren). Onder leiding van een externe partij krijgen zij een extra vak op school.

Kennismaken met de Julianaschool?

De basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. Deze acht jaar vormen een belangrijk deel van een kinderleven. Daarom bent u, samen met uw kind, van harte welkom om kennis te maken met onze school.

Kennismaken
pencil-iso