Thuiswerkpagina kinderen Julianaschool

Het team van de Julianaschool vindt de voortgang van onderwijs aan kinderen en jongeren heel belangrijk, of ze nu thuis zitten of op school. In deze crisistijd moet daarbij worden nagedacht over andere manieren om het beste onderwijs te organiseren. Daarom lanceren wij deze pagina.

Brief afstandsonderwijs 20-03-2020

Handleiding gebruik Chromebook klik hier

Inlognamen: alle kinderen hebben een @julianaschoolrhoon.nl-adres. Wachtwoorden weten de kinderen zelf en zijn anders op te vragen bij leerkracht.

  • Via Parro en  Google Classroom in de bovenbouw hebben de leerkrachten berichten geplaatst ivm het thuiswerk. Parro is soms even niet bereikbaar door overbelasting. Hieronder staat samengevat wat er thuis gedaan wordt.
  • Alle leerkrachten zijn op hun werkdagen per e-mail bereikbaar voor vragen van ouders / kinderen over het schoolwerk. Tussen 9.00 uur en 12:00 uur.
  • Wij werken in “ploegendienst” op school om de eventuele kinderen van ouders met vitale beroepen op te vangen.
  • Een aantal zaken van ons curriculum kan zo doorgang vinden, met name oefenwerk. Instructies worden gefilmd door de leerkracht of staan in Classroom / Gynzy. Via Google Meet zijn de leerkrachten bereikbaar voor de kinderen. Met name in de bovenbouw werkt dit ook op initiatief van de kinderen.
  • Alhoewel wij niet in uw thuissituatie kunnen kijken is het goed om dit schoolwerk thuis wel te maken. Vragen kunnen elke dag aan de leerkrachten gesteld worden. Zo blijft het schoolritme erin en door oefening blijven kinderen op niveau.
  • Kinderen die thuis geen gebruik kunnen maken van een computer kunnen op school een Chromebook halen. Mail in dat geval naar m.vanackooij@scpo-albrandswaard.nl
    Zie ook updates op deze pagina: Corona en Julianaschool

Groepen 1/2 

Wij geloven in ontwikkelingsgericht leren voor de kinderen. De ontwikkeling van een kind is namelijk te beïnvloeden, het is dus geen vaststaand proces. Betekenisvolle activiteiten en inhouden leveren een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkelings- en leerprocessen. Betekenisvolle activiteiten die u thuis kunt ondernemen zijn door onze juffen gemaakt in Yurls. Klik hieronder op de link om naar deze Yurls pagina te gaan. Deze wordt regelmatig geupdatet.


Gynzy Groepen 3 t/m 8 

Voor de groepen 3 t/m 8 is het goed mogelijk om thuis te werken aan rekenen, taal en spelling door gebruik te maken van Gynzy. Gynzy sluit nauw aan op onze methodes en wordt ook in de klas veel gebruikt. De leerkrachten kunnen vanuit school of thuis de opdrachten klaar zetten en het gemaakte werk bekijken.  Elke dag staat er nieuw spelling-, taal- of rekenwerk klaar, zodat het programma door kan gaan. Uw kind kan dit thuis maken als het niet ziek is. Het is aan u als ouder of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Codes zijn bij de leerkracht op te vragen.

Login Gynzy

Uw kind logt in met gebruikersnaam en pincode die het van de leerkracht heeft gekregen. De codes zijn op te vragen bij de leerkracht als uw kind deze niet meer weet.


Classroom Groep 3 t/m 8

Alle kinderen vanaf groep 5 t/m 8 hebben een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op de Chromebooks. Deze gegevens zijn te gebruiken om in te loggen op Google Classroom. Elke week staan er 2 of 3 wereldoriënterende opdrachten klaar om thuis te maken. Net als bij Gynzy zijn dit betekenisvolle activiteiten. Uw kind kan dit maken als het niet ziek is. Het is aan u of dit ook daadwerkelijk thuis gemaakt wordt. Codes zijn bij de leerkracht op te vragen.

Login Classroom


Groep 8 CITO

zie Parro +

Oefenen CITO-toetsen 2019

dag 1

dag 2

antwoorden

https://www.squla.nl/home-nl   Abonnement nodig
(CITO oefenen met abonnement. Mocht u dit afsluiten voor de komende periode / jaar, dan kunt u dit declareren op school mits uw kind natuurlijk in groep 8 zit.)

 


Extra opdrachten vrije keuze ouders / kinderen

Educatieve sites groep 5 t/m 8

(Bijna) alle vakken:

https://www.squla.nl/home-nl
Abonnement

https://www.kids4cito.nl/
Gratis oefenen voor cito- en eindtoetsen. Groep 6-7-8

https://oefensite.rendierhof.nl/
Online oefenen.

https://www.jmonline.nl/
Online oefenen.

https://www.junioreinstein.nl/
Scroll naar beneden en kies je vak. Kies vervolgens je groep.

https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/
Leerspellen.

http://oud.onlineklas.nl/index.asp
Rekenen, top en taal online oefenen.

Citotrainer
Groep 5

https://leestrainer.nl/toets5/index.htm
Groep 6
https://leestrainer.nl/toets6/overzicht.htm
Groep 7-8
https://leestrainer.nl/Oefenopgaven.htm


Rekenen

https://www.redactiesommen.nl/
Online redactiesommen oefenen.

https://www.sommenmaker.nl/
Online oefenen én werkbladen maken.

https://www.klokrekenen.nl/maakwerkblad
Klokkijken: online oefenen én werkbladen maken.

https://www.tempotoets.nl/keersommen/
rekenen op tempo: hoeveel sommen maak jij in 4 minuten?

https://www.tafeldiploma.nl/
Tafels van 1 t/m 12 online oefenen.

http://rekentoppers.nl/
Online oefenen: veel verschillende rekensommen, op tempo.

https://www.rekenspelletjes.nu/
Rekenspelletjes voor groep 3 t/m 8.

https://www.sommenfabriek.nl/
Per onderdeel vind je hier uitlegvideo’s. 


Spelling

https://basisonderwijs.online/spellingsregels-flipping-the-classroom.html
Instructiefilmpjes.

https://www.spellingoefenen.nl/
Online oefenen, spelletjes en dictees

https://basisonderwijs.online/woordenflitsen.html
Woorden flitsen.

https://basisonderwijs.online/spellingoefenen.html
Oefen online met auditieve ondersteuning.

Taal

https://www.jufmelis.nl/
Verschillende oefeningen voor grammatica, spelling, werkwoordspelling en woordenschat.

https://www.meesterklaas.nl/
Online oefenen: werkwoordspelling, ontleden, spelling en meer taalonfderdelen.


Lezen

https://www.avi-lezen.nl/site/k-portal/kinderen.htm
Online AVI lezen.

http://oefenplein.nl/begrijpend-lezen
Online begrijpend lezen oefenen.

Woordzoeker maken
https://www.woordzoekermaken.nl/woordzoekermaken.php
Zelf woordzoekers maken.

Muziek
https://www.incredibox.com/demo/
Sleep de iconen naar de mannetjes en er ontstaat een lied.

Toekomstkunde
https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde
Gratis lesmateriaal voor groep 5 t/m 8 over natuur, klimaat, duurzaamheid en wilde dieren, waarbij kinderen zelf ontdekken wat zij kunnen doen voor een betere toekomst.

Schooltv
https://schooltv.nl/
Héél veel educatieve filmpjes, die je per leeftijd kan kiezen.