Verkeersveiligheid

Het is van groot belang dat de leerlingen veilig van en naar school kunnen gaan.

Om de kans op ongelukken te verkleinen, verzoeken wij u zich te houden aan het volgende:

  • kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets. Het kind leert ongemerkt omgaan met het verkeer.
  • Als u uw kind met de auto komt halen, zet dan de auto niet vlak voor de school en zeker niet op de stoep, maar parkeert u de auto even verderop en loop het laatste stukje naar de schoolingang, ook bij slecht weer.
  • Wacht nooit op uw kind aan de overkant van de straat, want uw kind loopt mogelijk zonder uit te kijken meteen naar u toe.
  • Wilt u de 2 taxistandplaatsen in de Beatrixstraat voor en na schooltijd vrijlaten voor de taxi’s van de voor- en naschoolse opvang.
  • Wilt u deze informatie ook doorgeven aan derden, die uw kind komen ophalen of wegbrengen.
  • Parkeer uw auto niet voor de garages en uitgangen van de omwonenden.