Beleid t.a.v. hoofdluis

Elke eerste woensdag na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit wordt door een aantal ouders gedaan. Graag op de controle dag los haar en geen gel in de haren. Dit vergemakkelijkt de controle. Wordt er hoofdluis geconstateerd dan worden de ouders  telefonisch op de hoogte gebracht. De ouders uit de betreffende groep krijgen een email.

Er wordt van de ouders verwacht dat zij de bestrijding van de hoofdluis op zich nemen. Vragen of opmerkingen over de controle moeten bij de leerkracht neergelegd worden. Deze bespreekt dat met de coördinator van de luizencontrole.

Er rust nog steeds een soort taboe op de hoofdluis. Toch willen we met nadruk vragen als u thuis hoofdluis ontdekt, geeft u dat door aan de school. Dat voorkomt vaak een verdere uitbraak.