Contacten tussen ouders en school

Wij hebben graag een goed en regelmatig contact met de ouders van onze leerlingen. Als er op school bijzonderheden zijn wat uw kind betreft, dan willen we daar graag met u over praten. Dit is van belang voor de begeleiding van uw kind. Omgekeerd horen wij ook graag van u, als er thuis of in de familie gebeurtenissen zijn waar wij op school rekening mee moeten houden. Zo wordt schoolgaan een samenspel tussen ouders, leerlingen en leerkrachten, wat het onderwijs alleen maar ten goede kan komen. Het beste moment om elkaar te spreken is na schooltijd. Maakt u wel even een afspraak, hetzij telefonisch of persoonlijk.