De groepsverdeling

De school heeft drie afdelingen: de onderbouw groep 1 en 2, de middenbouw groep 3 t/m 5 en de bovenbouw groep 6 t/m 8. In totaal hebben we 15 groepen (schooljaar 19-20 maar 14)

Onze schoolorganisatie gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem. Grote groepen krijgen een onderwijsassistent voor extra begeleiding.