De orthopedagoog

Een belangrijke rol in het gehele proces van zorg heeft de aan de school toegewezen orthopedagoog.

  • Deze deskundige is aanwezig bij vergaderingen van het SOT.
  • Heeft contact met leerkrachten, ouders en Ib-ers.
  • Organiseert de hulp vanuit het Expertisecentrum.
  • Hij of zij diagnosticeert, brengt nauwkeurig onderwijsbehoefte en talenten van een leerling in kaart.
  • Neemt deel aan de HIA-vergaderingen.
  • Ondersteunt IB-ers en leerkrachten bij het opstellen van een Ontwikkel Perspectief en verzorgt tot slot de toelating tot het Speciaal Onderwijs.

Elke school krijgt vanuit het SWV RIBA een orthopedagoog toegewezen.

In het proces van leerlingenbegeleiding speelt het Samen Werkings Verband Ridderkerk, Barendrecht , Albrandswaard (SWV RIBA) een belangrijke rol. Zij dragen ook zorg voor de financiering van de zorg bij de verschillende niveaus d.m.v. het toekennen van onderwijsarrangementen.