Doorgaande lijn/doublures

De Julianaschool heeft een leerstofjaarklassensysteem. Kinderen van een bepaalde leeftijd zitten bij elkaar in een klas en doorlopen de school. De wet schrijft voor dat de school een ononderbroken ontwikkelingslijn voor de leerlingen biedt.
Dit is het uitgangspunt voor de school. Toch kan het voorkomen dat het voor een leerling beter is een klas nogmaals te doen. We spreken dan van een doublure. Uiteraard gaat dit in nauw overleg met de ouders en wordt dit in een zo vroeg mogelijk stadium aangegeven.
Zeker bij de overgang van groep 2 naar groep 3 wordt goed gekeken of de leerlingen deze stap kunnen zetten.

De procedure voor de overgang van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 is vastgelegd in een protocol