Geven jullie Engels?

Voor het vak Engels gebruiken we voor de groepen 1 t/m 8 de methode “Groove me”

Dit is een digitale methode, waarbij het digibord ingezet wordt, naast het gebruik van oefen- en werkboeken. De nadruk ligt op het communicatief gebruik van het Engels. Spelenderwijs wordt een Engelse woordenschat opgebouwd, zowel mondeling als schriftelijk.

We gaan in het schooljaar 19 – 20 kijken naar een nieuwe methode, zodat de aansluiting met het VO beter wordt.