Hebben jullie een schoolorkest?

Jaarlijks wordt er een schoolorkest gevormd met leerlingen vanaf groep 3 onder begeleiding van juf Marijke van der Vorm. Rond vieringen en speciale gelegenheden wordt er gerepeteerd op school. Het orkest treedt op in de vieringen van Kerst en Pasen en bij speciale gelegenheden. Astrid van Die van muziekvereniging de Volharding geeft blokfluitles aan kinderen die dat willen. Deze naschoolse activiteit is de start van het bespelen van een ander instrument. Kinderen die blokfluitles volgen, zitten ook in het schoolorkest als zij dat willen.