Hebben jullie kledingvoorschriften?

Regelmatig zijn er in het onderwijs problemen rond het dragen van bepaalde kleding. Het Ministerie van OC en W heeft daarom een leidraad opgesteld die als richtlijn gebruikt kan worden. Een school is in principe vrij om kledingvoorschriften voor te schrijven. Deze voorschriften mogen niet discriminerend zijn. De school wil geen lijst van toegestane kleding voorschrijven en laat het aan ouders hoe zij willen dat hun kind gekleed gaat.