Hebben jullie kledingvoorschriften?

Regelmatig zijn er in het onderwijs problemen rond het dragen van bepaalde kleding. Het Ministerie van OC en W heeft daarom een leidraad opgesteld die als richtlijn gebruikt kan worden. Een school is in principe vrij om kledingvoorschriften voor te schrijven. Deze voorschriften mogen niet discriminerend zijn. De school wil geen lijst van toegestane kleding voorschrijven. Wel moet de kleding passen bij de normen en waarden van de school en de norm van de goede smaak niet overschrijden. Dit ter beoordeling van leerkrachten en directie. Ouders worden op de hoogte gesteld van een overschrijding van de norm.