Het Wijkteam/ Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Het Rijk heeft de zorg voor burgers overdragen aan de gemeenten. De gemeente Albrandswaard heeft er voor gekozen de zorg voor haar inwoners te regelen in Wijkteams. In de Wijkteams kunnen alle vormen van zorg van jong tot oud  ingebracht worden. Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is ondergebracht in het Wijkteam. Vanuit het wijkteam is een contactpersoon aanwezig bij de SOT’s en de HIA’s.

Er zijn in de gemeente Albrandswaard twee Wijkteams: Wijkteam Rhoon en Wijkteam Poortugaal. Niet de plaats van de school bepaalt bij welk Wijkteam u moet zijn, maar de woonplaats. Aanmelden gaat via een aanmeldingsformulier.

Informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Albrandswaard.

Het wijkteam is te benaderen per mail: secretariaat-wijkteams-welzijn-en-zorg@bar-organisatie.nl

Het CJG is gevestigd in het Koetshuis aan de Rijsdijk 15, 3161HK Rhoon. Tel: 010-4444675 of 010-2010110. E-mail: cjgalbrandswaard@cjgrijnmond.nl

Hier kunt u terecht voor de hulpvragen op het gebied van opvoeding en lichamelijke gezondheid (zoals schoolarts, consultatiebureau, opvoedspreekuur e.d.)