Krijgen kinderen huiswerk?

Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen huiswerk. In de groepen 4 en 5 is dit nog niet zoveel en wordt er aan-dacht besteed aan het ‘leren’ huiswerk maken. Vanaf groep 6 wordt de frequentie en de hoeveelheid steeds wat verhoogd. Het doel van het huiswerk is: – de leerlingen leren zelfstandig zich een stuk leerstof eigen te maken. – de leerlingen leren planmatig te werken. We zien huiswerk als een goede voorbereiding op het leersysteem in het Voortgezet Onderwijs. De vakken waar huiswerk voor gegeven wordt zijn: aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, Engels, spelling Nederlandse taal, grammatica en rekenen. Ook het maken van een werkstuk, of de voorbereiding op een spreekbeurt, gebeuren in de bovenbouw regelmatig na schooltijd thuis. In de bovenbouw gebruiken we Google Classroom voor het huiswerk.