Leerling- en groepsbespreking

Gedurende het schooljaar worden er leerlingenbesprekingen en groepsbesprekingen (presentaties) gehouden tussen IB-er en de leerkracht. De IB-er zit deze bespreking voor. Uitgangspunten bij dit overleg zijn de groepsoverzichten en de individuele- of groepshulpplannen. De leerlingen die extra hulp krijgen, worden besproken en de resultaten van de hulp worden geëvalueerd en waar nodig wordt de hulp bijgesteld. Leerlingen kunnen tijdens deze bijeenkomst ingebracht worden.