Nieuwe leerlingen op onze school

Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het 4 dagdelen komen wennen in de desbetreffende groep. Ongeveer een maand voor de verjaardag van uw kind wordt u telefonisch benaderd door de juffrouw van groep 1. U krijgt dan te horen op welke dagen de bezoekjes zullen plaatsvinden.
Als uw kind 4 jaar is, kan het elke dag naar school komen. Leerplichtig is uw kind vanaf 5 jaar. Voor de ontwikkeling van uw kind is het goed als het vanaf 4 jaar hele dagen naar school gaat.

Worden er kinderen aangemeld voor hogere leerjaren, dan worden zij normaal gesproken geplaatst in de groep, waarin zij ook op hun vorige school zaten. Van belang is dat er van hun oude school een ‘onderwijskundig rapport’ komt, zodat wij op de hoogte zijn van de vorderingen van uw kind.

Een leerling wordt pas definitief ingeschreven als het onderwijskundig rapport binnen is. Dit is een wettelijke bepaling.
Voor deze kinderen geldt ook, dat zij een keer mogen meedraaien in de nieuwe groep.