Ondersteuningsplan

Het samenwerkingsverband RIBA heeft een ondersteuningsplan samengesteld. Daarin staat aangegeven, waarin op welk niveau basisondersteuning kan bieden aan kinderen. Daarnaast geeft het plan aan hoe de scholen met elkaar een samenhangend geheel van ondersteuning hebben gecreëerd, hoe de beschikbare geldmiddelen worden verdeeld, hoe verwijzing naar het speciaal onderwijs plaats vindt en hoe ouders worden geïnformeerd.

De Julianaschool heeft een eigen schoonondersteuningsprofiel. (SOP).