Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Wat is Passend Onderwijs? Passend Onderwijs betekent dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt wat het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van een kind staat centraal.

Dat betekent het volgende:

  • Scholen in de regio gaan samenwerken om alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden;
  • Op school wordt gekeken wat een kind wel kan, het liefst in het reguliere onderwijs;
  • Het speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan, voor kinderen die het echt nodig hebben.
  • Er wordt binnen de gemeente Albrandswaard gestreefd naar een dekkend netwerk Passend Onderwijs.

Voor vragen en informatie verwijzen we u naar de website van het SWV RIBA: www.swv-riba.nl

Voor meer info over Passend Onderwijs: www.passendonderwijs.nl