Privacy, AVG

In mei 2018 is nieuwe Europese privacy wetgeving van kracht geworden. De invoering is voor de school begeleid door een extern bureau. Bovenschools wordt een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Er wordt ook vastgelegd welke leerlingengegevens worden gebruikt en hoe deze beschermd worden. Er is met opzet voor gekozen om een gespecialiseerd bureau dit te laten begeleiden, zodat we er van uit kunnen gaan dat dit aan de wettelijke voorschriften voldoet