Samenwerkingsverband RiBA (Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Wanneer de school waar een kind is aangemeld niet zelf de benodigde ondersteuning kan geven, dan is het de verantwoordelijkheid van de school en andere school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. De school doet dit niet alleen, maar krijgt hierbij ondersteuning van het samenwerkingsverband RIBA. In het SOT, waarin de ouders, de school, een orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werker zitten, wordt gezocht naar de goede ondersteuning.

Wordt er binnen het ondersteuningsteam geen goede oplossing gevonden, dan kan  er een HIA-overleg gehouden worden.  Samen met SWV RIBA, ouders en deskundigen wordt dan naar een goede oplossing voor het kind gezocht.

Dit alles betekent dat scholen nauw moeten samenwerken in hun regio. Om deze samenwerking te realiseren is het samenwerkingsverband gevormd. In Nederland zijn 75 samenwerkingsverbanden. Onze school valt binnen het samenwerkingsverband RiBA. Dit omvat alle scholen in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard . Doel van het samenwerkingsverband is het bieden van passend onderwijs voor alle kinderen die in deze regio naar het basisonderwijs gaan.