Scholen voor Speciaal (Basis) Onderwijs / ambulante begeleiding

Op de Scholen voor Speciaal (Basis) Onderwijs (S(B)O) zitten leerlingen die om uiteenlopende redenen niet in het gewone basisonderwijs opgevangen kunnen worden.

Ouders zijn vrij in het kiezen van een andere School voor Speciaal Basisonderwijs.
Ook kan het voorkomen dat een leerling tijdelijk op een school voor S(B)O geplaatst wordt. Scholen voor S(B)O kunnen leerkrachten en IB-ers ondersteunen bij de begeleiding va leerlingen met leer- en gedragsproblemen.
Deze ondersteuning heet ambulante begeleiding. De ambulante begeleiding wordt geregeld via het SWV RIBA.

Binnen het SWV RIBA is er een S(B)O school aanwezig: De Burcht, Mozartstraat 180a, 2983 AK te Ridderkerk.