Scholen voor Voortgezet Onderwijs

Met de scholen voor Voortgezet Onderwijs is er regelmatig contact. We krijgen dan informatie over de resultaten die oud-leerlingen behalen en kunnen daarmee nagaan of de adviezen die gegeven zijn aan de leerlingen in groep 8 juist waren. Uit de terugmeldingen die bij ons binnenkomen blijkt dat de gegeven adviezen in veel gevallen goed zijn. Natuurlijk zijn daar uitzonderingen op. We krijgen daarnaast ook inlichtingen over veranderingen die plaatsvinden op de scholen voor Voortgezet Onderwijs. We vinden deze contacten met het vervolgonderwijs van groot belang, daar de overgang van het Basisonderwijs naar het Voortgezet Onderwijs vaak een moeilijke zaak is voor ouders en leerlingen. Kennis van dat onderwijs is dan nodig, om een goed advies aan leerlingen en ouders te  kunnen geven.