School heeft zorgplicht

In de nieuwe situatie melden de ouders hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Ook kinderen met special zorg- en begeleidingsbehoeften kunnen aangemeld worden. Ouders moeten bij aanmelding aangeven welke speciale ondersteuningsbehoeften hun kind heeft. De school moet een zo passend mogelijk onderwijsaanbod op de eigen school bieden. Kan de school dit niet, dan zal de school een andere reguliere school of een speciale school in de regio moeten regelen. De school heeft hierbij zorgplicht.

De school regelt, indien noodzakelijk, de extra ondersteuning in de groep of op een plek op een andere basisschool of de plaatsing in het speciaal onderwijs. Deze plaatsing wordt gerealiseerd tijdens een HIA (zie hoofdstuk 5.2). Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen.

Het accent verschuift van beperkingen van kinderen naar wat kinderen daadwerkelijk nodig hebben. De onderwijsbehoefte is vanaf nu uitgangspunt.