Schoolgezondheidszorg/schoolarts

De jeugdgezondheidszorg in de Gemeente Albrandswaard wordt verzorgd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond, Postbus 3074, 3003 AB  Rotterdam. Telefoon 010-2010110. Voor de basisschool betekent dit, dat het CJG alle kinderen van groep 2  met hun ouders uitnodigt voor een gesprek en een onderzoek door de jeugdarts. Op de website  www.cjgrijnmond.nl  staan locaties, openingstijden en meer informatie.

Jaarlijks worden 5-jarige kleuters logopedisch gescreend op indicatie van de leerkracht. Dit onderzoek vindt op school plaats en wordt uitgevoerd door een logopediste van de organisatie WSNS Rotterdam-Zuid. Uitslagen worden met de leerkracht en de ouders besproken.