Schoolgids

Aan het begin van elk schooljaar wordt er een schoolgids opgesteld, waarin alle gegevens voor het lopende schooljaar vermeld staan. De schoolgids is bij downloads terug te vinden op de website. De schoolgids wordt  gecontroleerd en vastgesteld door de MR en ingestuurd naar de inspectie van onderwijs. De inspectie controleert of de schoolgids voldoet aan de wettelijke normen.