Schoolplein

In de gemeente Albrandswaard zijn de schoolpleinen na schooltijd openbare speelruimtes. De gemeente controleert de speeltoestellen op veiligheid en waar nodig worden reparaties uitgevoerd.

De kinderen kunnen dus na schooltijd op het schoolplein spelen, mits zij zich houden aan bepaalde afspraken:

  • geen vernielingen aanrichten
  • de omgeving schoonhouden
  • niet op de daken klimmen
  • melden als er toch iets kapot gemaakt is. De school is via de gemeente verzekerd bij ruitschade.