Toelating, time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Toelating, time-out, schorsing  en verwijdering van leerlingen is geregeld in de wet op het Primair Onderwijs in artikel 40. Kortweg komt het erop neer dat de beslissing over deze zaken bij het bevoegd gezag berust. Toelating, time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen is geregeld in een protocol.