Verzekeringen

Voor alle leerlingen van de school is een verzekeringspakket afgesloten. Het betreft een WA- en een Scholieren-ongevallenverzekering. Het gaat daarbij om gebeurtenissen waarvoor de school aansprakelijk gesteld kan worden en de
verzekering van de ouders de schade niet dekt. (Men zal dus altijd eerst een beroep moeten doen op de eigen verzekering.)

Deze verzekering is afgesloten door het bestuur van de vereniging via de besturenraad bij de Verzekeringsmaatschappij Raetsheren van Orden. Ouders die als vrijwilliger op  school meedoen aan activiteiten zijn ook verzekerd.
Voor de meerdaagse schoolreizen is een doorlopende reisverzekering afgesloten.

Ouders kunnen bij bovengenoemde maatschappij zelf een verzekering afsluiten voor de eigendommen van hun kinderen. Informatie is op school verkrijgbaar