Wat is de schriftjesmiddag

We vinden het belangrijk dat de ouders op de hoogte zijn van het werk en de resultaten van de kinderen. Een regelmatig contact wordt dan ook op prijs gesteld. Enige malen per jaar zijn er ‘schriftjesmiddagen’ voor de groepen 3 t/m 8. De ouders kunnen dan met de kinderen na schooltijd het werk komen bekijken en even met de leerkracht spreken