PCBS ‘Juliana’ te Rhoon zoekt met ingang van 1 april 2023 een
DIRECTEUR M/V (WTF 0,8 – 1,0)

Wij zoeken een collega die

– inspirerend en situationeel leiderschap toont;
– duidelijke visie op onderwijs heeft passend bij de huidige visie
van de school;
– de ingezette ontwikkelingen in de organisatie borgt;
– vanuit een Christelijke identiteit werkt;
– over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
beschikt;
– anderen verantwoordelijkheid en vertrouwen geeft;
– teamgeest en samenwerking bevordert op zowel school- als
stichtingsniveau;
– met humor en op een integere manier situaties benadert;
– het gezicht van de school is;
– gericht is op de eigen ontwikkeling en die van anderen;
– in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid;
– nodige ervaring heeft als schoolleider;
– verbindend is en een klimaat schept waarin kinderen, team en
ouders zich gewaardeerd en gekend voelen;
– over managementkwaliteiten beschikt op het gebied van
financiën, personeel, huisvesting en onderwijs.

Wij bieden:
– een lesvrije weektaak;
– een betrokken en dynamisch team;
– duidelijke (zorg)structuur;
– uitdaging in een professionele, zich ontwikkelende omgeving;
– goede bereikbaarheid met o.a. auto en metro;
– ondersteuning door bovenschools management;
– salaris conform schaal D13.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
Geert Verschoor, bestuurder, tel. nr. 06-13578167
Sollicitatiebrief met CV tot uiterlijk 7 december 2022 versturen naar:
Stichting Christelijk Primair Onderwijs te Albrandswaard

t.a.v. G.A. Verschoor
Postbus 2515
3170 BA Poortugaal

Met de handen ineen bouwen wij aan de wereld om ons heen

Wij zijn een christelijke basisschool. Wij zijn leerlingen, ouders en professionals. Wij vinden dat wij het maximale uit leerlingen halen door met elkaar samen te werken. Daarnaast bieden wij onderwijs dat passend en in balans is met focus op de juiste zaken. Wij hebben veel aandacht voor leren lezen, schrijven, taal en rekenen. Wij leggen het fundament bij onze toekomstige wereldburgers vanuit onze christelijke identiteit.

Ons motto is: ”Met de handen ineen bouwen wij aan de wereld om ons heen”.

pencil-iso